Проектът SiT адресира социално-икономическите предизвикателства в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки (TCLF).

Целта му е да изследва нововъзникващите професии, свързани със „зелената“ трансформация и да анализира пропуските в уменията за заетите в сектора. На база на това,  ще бъдат разработени специализирани модули за обучение, насочени към развитие на специфични екологични / зелени компетенции.

Проектът се стреми да изгради връзки между образованието и професионалното обучение от една страна, и нуждите на пазара на труда от друга, като промотира въвеждане на екологични ценности, устойчивост и принципи на кръгова икономика. И така, чрез повишаване на ангажираността и квалификацията по тези теми, цели да подпомогне за запазването, растежа и устойчивостта на сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки (TCLF).

Целеви групи

Новини и събития