ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ
за посетители на уебсайта www.sitproject.eu

Уважаеми посетители, чрез тази страница Камарата на търговията, промишлеността, занаятите и селското стопанство в Падуа (наричана по-нататък Камарата в Падуа) възнамерява да ви предостави цялата информация, изисквана от чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като GDPR или Общ регламент за защита на данните), относно обработката на лични данни на посетителите на този уебсайт, реализиран в рамките на проект „ SiT : Sustainability in TCLF“, финансиран от Европейска програма Еразъм+ /Алианси за иновации.

Администратор на данни и DPO

Администраторът на данни е Търговската камара на Падуа, намираща се на Piazza Insurrezione 1/A, Падуа – PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

За да защити по-добре посетителите, администраторът на данни назначи свой собствен DPO (служител по защита на данните), с когото можете да се свържете на следния имейл адрес: dpo@pd.legalmail.camcom.it

  1. Цели и правни основания на обработването

Личните данни , събрани при разглеждане на уебсайта, се обработват в изпълнение на задачи от обществен интерес (чл. 6, ал. 1, буква e) от GDPR), възложени на администратора на данни в рамките на проекта SIT, за следните цели:

1) правилно техническо функциониране на сайта, включително проверки, насочени към предотвратяване на измамни дейности;

2) управление на искания за информация, получени чрез попълване на конкретната форма на уебсайта, или чрез публикуваните на него имейл адреси.

Само с Вашето изрично съгласие (и въз основа на него), Padova Chamber ще активира услугата бюлетин, предоставящ информация за дейностите, извършвани от партньорството по проекта SiT . Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на заявка на имейл адрес: progetti@pd.camcom.it.

  1. Данни за WEB навигация

ИТ системите и софтуерните процедури, използвани за нормалното функциониране на този уебсайт, събират определени лични данни, чието предаване е имплицитно при използването на интернет комуникационните протоколи.

Тази категория данни включва IP адресите или имената на домейни на компютрите и терминалите, използвани от потребителите, адресите в URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване на заявка към сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, показващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успешно, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с операционната система и компютърната среда на потребителя.

  1. Упълномощени лица, DPO и бенефициенти на лични данни

Личните данни се обработват от служители на Търговската камара в Падуа, които са предварително упълномощени да ги обработват и са специално обучени.

Същите данни могат да бъдат обработвани от външни лица, официално назначени от Padova Chamber като обработващи данни, включително:

-компании, предоставящи услуги по поддръжка на уебсайт и ИТ системи;

– компании, предоставящи телематични комуникационни услуги и по-специално електронна поща .

Данните могат също да бъдат предавани на партньори по проекта SiT , които ще действат като автономни администратори на данни.

  1. Срок на съхранение на данните

По отношение на данните за уеб навигация, събрани за точка 2, бр. 1, тези данни ще се съхраняват само за сесията на използване на уебсайта.

По отношение на данните, обработвани за целта, посочена в т. 2, бр. 2, личните данни ще се съхраняват 5 години след приключване на проекта SiT

В случай на абониране за бюлетина, вашите данни за контакт ще бъдат запазени в продължение на 5 години от края на проекта SiT или докато поискате анулиране на вашите данни по всяко време.

  1. Предоставяне на данни и последици от неспазване на предоставянето на данни

За точка 2 бр. 1 предоставянето на данни е необходимо, а не по желание.

За точка 2 бр. 2 предоставянето на данни е необходимо за полетата, отбелязани със звездичка (*), а за всички останали е незадължително. Непредоставянето на незадължителни данни може да доведе до по-малко точен и обстоятелствен отговор.

За да се абонирате за бюлетина, предоставянето на данни е необходимо, за да се абонирате за бюлетина (по избор може да бъде отменено по всяко време). Липсата на предоставяне на данни, поискани по време на регистрацията – или на съгласие за тяхната обработка – възпрепятства самата регистрация.

  1. Вашите ПРАВА

Регламент (ЕС) 2016/679 ви предоставя, като субект на данни, различни права, които можете да упражнявате, като се свържете с администратора на данни или DPO (данни за контакт, посочени в точка 1 от настоящото известие).

Сред предвидените права, които могат да бъдат упражнени:

– правото да знаете дали търговската камара на Падуа обработва лични данни и, ако е така, да имате достъп до данните, които се обработват, и до цялата свързана информация

– право на коригиране на неточни лични данни и/или допълване на непълни лични данни/коригиране на данни

– право на заличаване на личните данни

– право на ограничаване на обработването

– право на възражение срещу обработването;

– правото на преносимост на личните данни;

– право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласие, извършено преди оттеглянето.

Във всеки случай имате също така право да подадете официална жалба до Органа за защита на личните данни, съгласно процедурите, които можете да намерите на следната връзка: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi -онлайн/reclamo .

За повече информация относно вашите права можете да се свържете директно с администратора на данни или DPO или да се консултирате с официалните страници на надзорния орган https://www.garanteprivacy.it/home/diritti и https://www.garanteprivacy.it /web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

 

БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови низове, изпратени до вашия браузър от уебсайт, който посещавате. Те помагат на този уебсайт да запомни информация за вашето посещение, което може както да улесни повторното му посещение, така и да направи сайта по-полезен за вас.

Този уебсайт използва само „технически“ бисквитки, които не позволяват получаването на идентификационни данни на потребителя, както е по-добре описано по-долу:

– сесийни бисквитки: използвани за осигуряване на нормална навигация и използване на сайта; тяхното използване е строго ограничено до предаване на идентификатори на сесии (състоящи се от произволни числа, генерирани от сървъра), необходими за осигуряване на безопасно и ефективно изследване на уебсайта ;

– функционални бисквитки: използвани, за да позволят на Потребителя да навигира в сайта според набор от избрани критерии (като избрания език), за да подобри услугата.

Въпреки това е възможно да деактивирате или изтриете бисквитките поотделно в основните браузъри:

Google Chrome

За информация как да изтриете бисквитки, щракнете върху следната връзка:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

За информация как да деактивирате бисквитките, щракнете върху следната връзка:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Microsoft Edge

За информация как да изтриете бисквитки, щракнете върху следната връзка:

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

За информация как да деактивирате бисквитките, щракнете върху следната връзка:

https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer

За информация как да изтриете бисквитки, щракнете върху следната връзка:

https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

За инструкциите, които са деактивирани, цената на бисквитката е клик на следващата връзка:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

За информация как да изтриете бисквитки, щракнете върху следната връзка:

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

За информация как да деактивирате бисквитките, щракнете върху следната връзка:

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Опера

За информация как да изтриете или деактивирате бисквитките, щракнете върху следната връзка:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari за MacOS

За информация как да изтриете или деактивирате бисквитките , щракнете върху следната връзка:

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac