POLITIKA PRIVATNOSTI i KOLAČIĆA
za posjetitelje web stranice www.sitproject.eu

Poštovani posjetitelju, putem ove stranice Komora za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu Padove (u daljnjem tekstu Komora Padova) želi Vam pružiti sve informacije koje zahtijeva čl. 13 Uredbe (EU) 2016/679 (također poznata kao GDPR ili Opća uredba o zaštiti podataka), u vezi s obradom osobnih podataka posjetitelja ove web stranice, realizirana u okviru projekta „SiT: Sustainability in TCLF“, financiranog od strane Europskog program Erasmus+ /Savezi za inovacije.

 

 1. Voditelj obrade podataka i službenik za zaštitu podataka (DPO)

Voditelj obrade podataka je Gospodarska komora Padova sa sjedištem u Piazza Insurrezione 1/A, Padova – PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

Kako bi bolje zaštitio posjetitelje, voditelj obrade imenovao je vlastitog DPO-a (službenika za zaštitu podataka), kojeg možete kontaktirati na sljedeću adresu e-pošte: dpo@pd.legalmail.camcom.it

 1. Svrhe i pravne osnove obrade

Osobni podaci prikupljeni pregledavanjem web stranice obrađuju se, u svrhu ispunjavanja zadaća od javnog interesa (čl. 6., st. 1., točka e) GDPR) dodijeljenih Voditelju obrade podataka u okviru projekta SIT, u sljedeće svrhe:

1) ispravno tehničko funkcioniranje stranice, uključujući provjere usmjerene na sprječavanje prijevarnih aktivnosti;

2) postupanje sa zahtjevima za informacijama zaprimljenima ispunjavanjem posebnog obrasca na web stranici, odnosno putem e-mail adresa objavljenih na istoj.

Samo uz Vašu izričitu suglasnost (i temeljem iste), Komora Padova aktivirat će uslugu newslettera s informacijama o aktivnostima koje provodi SiT projektno partnerstvo. Danu suglasnost je moguće opozvati u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva na e-mail adresu: progetti@pd.camcom.it.

 

 1. WEB navigacijski podaci

IT sustavi i softverske procedure koje se koriste za uobičajeni rad ove web stranice prikupljaju određene osobne podatke čiji je prijenos impliciran u korištenju internetskih komunikacijskih protokola.

Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili nazive domena računala i terminala koje koriste korisnici, adrese u URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način korišten za podnošenje zahtjev poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješan, pogreška itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sustav korisnika i okruženje računala.

 

 1. Ovlaštene osobe, DPO i korisnici osobnih podataka

Osobne podatke obrađuje osoblje Gospodarske komore Padove prethodno ovlašteno za njihovu obradu i posebno obučeno.

Iste podatke mogu obrađivati vanjski subjekti koje je Komora Padova formalno imenovala obrađivačima podataka, uključujući:

 • tvrtke koje pružaju usluge održavanja web stranica i IT sustava;
 • tvrtke koje pružaju telematičke komunikacijske usluge, a posebno e-poštu.

Podaci se također mogu priopćiti projektnim partnerima SiT-a koji će djelovati kao autonomni kontrolori podataka.

 

 1. Razdoblje čuvanja podataka

Što se tiče prikupljenih podataka o web navigaciji za točku 2, br. 1, ti će se podaci čuvati samo za sesiju korištenja web stranice.

Za podatke koji se obrađuju u svrhu navedenu u točki 2. br. 2, osobni podaci će se čuvati 5 godina nakon završetka SiT projekta

U slučaju pretplate na newsletter, vaši kontakt podaci će se čuvati 5 godina od završetka SiT projekta ili dok ne zatražite poništenje svojih podataka u bilo kojem trenutku.

 

 1. Pružanje podataka i posljedice nepoštivanja zahtjeva za pružanje podataka

Za točku 2. br. 1, davanje podataka je nužno, a ne izborno.

Za točku 2. br. 2. za polja označena zvjezdicom (*) unos podataka je nužan, dok je za sva ostala polja neobavezan. Nenavođenje neobveznih podataka može rezultirati manje preciznim i posrednim odgovorom.

Za pretplatu na newsletter potrebno je unošenje podataka za pretplatu na newsletter (opcionalno opoziv u bilo kojem trenutku). Propust davanja podataka traženih prilikom registracije – ili davanja pristanka na njihovu obradu – sprječava samu registraciju.

 

 1. Vaša PRAVA

Uredba (EU) 2016/679 daje vam, kao subjektu podataka, različita prava koja možete ostvariti kontaktiranjem Voditelja obrade podataka ili DPO-a (podaci za kontakt navedeni u točki 1. ove obavijesti).

Među predviđenim pravima koja se mogu ostvariti:

 • pravo znati obrađuje li Gospodarska komora Padove osobne podatke i, ako je tako, imati pristup podacima koji se obrađuju i svim povezanim informacijama
 • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka i/ili dopunu nepotpunih osobnih podataka/ispravak podataka
 • pravo na brisanje osobnih podataka
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na prigovor na obradu;
 • pravo na prenosivost osobnih podataka;
 • pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade, temeljene na privoli, obavljene prije opoziva.

U svakom slučaju, također imate pravo podnijeti službeni prigovor Tijelu za zaštitu osobnih podataka, u skladu s postupcima koje možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi -online/reclamo .

Za više informacija o svojim pravima možete se izravno obratiti Voditelju obrade podataka ili DPO-u ili konzultirati službene stranice Nadzornog tijela https://www.garanteprivacy.it/home/diritti i https://www.garanteprivacy.it /web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

 

KOLAČIĆI

Kolačići su mali tekstualni nizovi koje web-mjesto koje posjećujete šalje vašem pregledniku. Oni pomažu tom web-mjestu da zapamti podatke o vašem posjetu, što može olakšati ponovni posjet web-mjestu i učiniti ga korisnijim za vas.

Ova web stranica koristi samo “tehničke” kolačiće, koji ne dopuštaju prikupljanje identifikacijskih podataka Korisnika, kao što je bolje opisano u nastavku:

 • sesijski kolačići: koriste se za osiguranje normalne navigacije i korištenja stranice; njihova je upotreba strogo ograničena na prijenos identifikatora sesije (koji se sastoje od nasumičnih brojeva koje generira poslužitelj) potrebnih za sigurno i učinkovito istraživanje web stranice;
 • funkcionalni kolačići: koriste se kako bi se korisniku omogućilo kretanje web-stranicom prema skupu odabranih kriterija (kao što je odabrani jezik) kako bi se poboljšala usluga.

Međutim, moguće je deaktivirati ili izbrisati kolačiće pojedinačno u glavnim preglednicima:

Google Chrome

Za informacije o tome kako izbrisati kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Za informacije o tome kako onemogućiti kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Microsoft Edge

Za informacije o tome kako izbrisati kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

Za informacije o tome kako onemogućiti kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer

Za informacije o tome kako izbrisati kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Za instrukcije su onesposobljene i kolačići kliknite na sljedeću vezu:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

Za informacije o tome kako izbrisati kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Za informacije o tome kako onemogućiti kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Opera

Za informacije o tome kako izbrisati ili omogućiti kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari za MacOS

Za informacije o tome kako izbrisati ili omogućiti kolačiće kliknite na sljedeću poveznicu:

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac