Rezultati i
putokaz

Projekt

 • Doprinosi rješavanju različitih gospodarskih i društvenih izazova, promjena u stavovima i vrijednostima, strategijama i politikama, organizacijskim strukturama i procesima, sustavima isporuke i uslugama, promicanjem inovacija proizvoda i procesa, kao i razvojem obrazovnih rješenja za aktualna izazovna pitanja, kao što je porast stope nezaposlenosti i visoka stopa "smrti" lokalnih poduzeća

 • Poboljšava izgradnju kapaciteta lokalnih TCLF MMSP-a i podržava njihovu održivost i rast uvođenjem zelenih kompetencija, znanja i vještina za uvođenje zelenih praksi i zelenih poslovnih modela

 • Pruža korisne i eksplicitne smjernice kreatorima politika, trgovinskim udrugama i javnim tijelima za poboljšanje i podršku zelenoj tranziciji tekstilnog sektora, prednostima i prilikama koje proizlaze iz njegovog povećanja i replikacije

  Što više pružatelja obrazovanja i dionika prihvati proizvode, to će veći učinak biti na obrazovni sustav EU-a u cjelini. Kroz uključivanje lokalnih i transnacionalnih dionika, SiT će jamčiti da preporuke i okvir GreenComp-a trebaju utjecati na poboljšanje odredbi o obuci TCLF sektora i ekosustava u partnerskim zemljama i na razini EU-a.

  KRATKOROČNI REZULTATI

  REZULTATI CILJNA SKUPINA

  Studenti, TCLF poduzetnici i profesionalci koji su se usavršavali u projektnim zemljama

  Učenici

  Sektor visokog obrazovanja, VET-a, TCLF-a osnažen za modernizaciju i izvedbu u zemljama projekta

  Partnerske organizacije Visoka učilišta, pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, TCLF mala i srednja poduzeća

  Stvorena/poboljšana međupovezanost između formalnog obrazovanja i neformalne obuke i poslovanja

  Potencijalni dionici

  DUGOROČNI REZULTATI

  REZULTATI CILJNA SKUPINA

  Povećani razvojni kapacitet i održivost TCLF sektora

  TCLF sektorske organizacije

  predstavnici TCLF-a

  Ponuda obrazovanja i osposobljavanja za strukovno i visoko obrazovanje obogaćena i povećana

  Pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i visokog obrazovanja

  Povećala se zapošljivost u TCLF sektoru

  Nezaposlene osobe i potencijalni novi poduzetnici u TCLF sektoru

  Poboljšan okvir politike za TCLF sektor

  Svi dionici

  Dugotrajna suradnja između istraživačkog obrazovanja i poslovanja u području TCLF-a

  Visoka učilišta, pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, sektorske organizacije, predstavnici TCLF-a

  KARTA PUTA