Tulemused ja
tegevuskava

Projekt

 • Projekti tulemusel lahendatakse mitmesuguseid majanduslikke ja ühiskondlikke probleeme, muudetakse hoiakuid ja väärtusi, strateegiaid ja poliitikaid, organisatsioonide struktuure ja protsesse ning teenuste pakkumist. See edendab toote- ja protsessiinnovatsiooni ning arendab hariduslahendusi, mis aitavad võidelda töötuse kasvu ja kohalike ettevõtete sulgemiste kõrge määraga.

 • Projekti abil suurendatakse kohalike tekstiili-, rõivaste-, naha- ja jalatsisektori (TCLF) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimekust ning toetatakse nende jätkusuutlikkust ja kasvu, tutvustades neile keskkonnahoidlikke oskusi ja teadmisi, et rakendada keskkonnasõbralikke tavasid ja ärimudeleid.

 • Projekti kaudu antakse poliitikakujundajatele, kaubandusorganisatsioonidele ja avalik-õiguslikele asutustele selged juhised, kuidas edendada tekstiilisektori rohepööret ning millised on selle kasud ja võimalused.

  Mida rohkem haridusteenuse pakkujad ja sidusrühmad projektitulemusi kasutavad, seda suurem on mõju kogu ELi haridussüsteemile. Kohalike ja rahvusvaheliste sidusrühmade kaasamise kaudu tagab SiT, et soovitused ja GreenComp raamistiku kasutuselevõtt parandavad TCLF sektori koolitusi ja ökosüsteeme partnermaades ja ELi tasandil.

  LÜHIAJALISED TULEMUSED

  TULEMUSED SIHTRÜHMAD

  Üliõpilased, TCLF ettevõtjad ja spetsialistid saavad projektis osalevates riikides uusi oskusi

  Õppurid

  Kõrgharidus- ja kutseõppeasutused ning TCLF sektor on projektis osalevates riikides moderniseeritud ja tugevdatud

  Partnerorganisatsioonid, kõrgharidus- ja kutseõppe pakkujad, TCLF väikeettevõtted

  On loodud ja parandatud seosed formaalse hariduse, mitteformaalse koolituse ja äri vahel

  Potentsiaalsed sidusrühmad

  PIKAJALISED TULEMUSED

  TULEMUSED SIHTRÜHMAD

  TCLF sektori arendamise võimekus ja jätkusuutlikkus on suurenenud

  TCLF sektori organisatsioonid

  TCLF esindajad

  Kutse- ja kõrghariduse pakkumine on rikastatud ja suurenenud

  Kutse- ja kõrghariduse pakkujad

  TCLF sektori töövõimalused on paranenud

  Töötud ja potentsiaalsed uued ettevõtjad TCLF sektoris

  TCLF sektori poliitikaraamistik on paranenud

  Kõik sidusrühmad

  Kauakestev koostöö teadusuuringute, hariduse ja äri vahel TCLF valdkonnas

  Kõrgharidus- ja kutseõppe pakkujad, sektori organisatsioonid, TCLF esindajad

  TEGEVUSKAVA