Käimasolevad
tegevused

 

WP2 - Koolitusstruktuuri analüüs

Kestus: 02.24–11.24

Konsortsium teeb koostööd WP2 raames.

Peamised eesmärgid on järgmised:

 1. "Teadmiskolmnurkade" loomine igas osalevas riigis.
  See hõlmab uurimistöö ja võimekuse suurendamist TCLF sektoris, et kohandada oskusi vastavalt muutuvatele koolitusvajadustele ja pidevalt uuendada oskusi vastavalt tööturu nõudmistele TCLF sektori rohepöörde jaoks.
  Staatus: käimas - Iga riik on allkirjastanud kokku 18 kahepoolset Teadmiskolmnurga lepingut.
 2. Oskuste puudujääkide ja koolitusvajaduste analüüs.
  See hõlmab TCLF sektoris töötavate spetsialistide oskuste puudujääkide ja koolitusvajaduste tuvastamist riiklikul ja Euroopa tasandil, et liikuda rohepöörde suunas.
  Staatus: alustamist ootav
  Mai lõpp / juuni algus - 12 organisatsiooni partnerite kaupa osalevad uuringus, vastused kogutakse interaktiivse vormi ja otseste intervjuude kaudu.
 3. Tuvastatud oskuste kaardistamine.
  See hõlmab tuvastatud oskuste kaardistamist vastavalt EQF, NQF ja ESCO süsteemile TCLF sektoris.
  Staatus: ei ole veel alanud
 4. Vähemalt 2 uue ameti kirjeldamine ja kaardistamine.
  See hõlmab vähemalt 2 uue esilekerkiva ameti kirjeldamist ja kaardistamist TCLF sektori rohepöörde jaoks.
  Staatus: ei ole veel alanu
 5. Roheoskuste uue võrdlusraamistiku määratlemine.
  See hõlmab TCLF sektori roheoskuste uue võrdlusraamistiku määratlemist.
 6. SiT koolitusstruktuuri määratlemine.
  See hõlmab SiT koolitusstruktuuri määratlemist, mis on sisendiks kahe koolitusõppekava väljatöötamiseks WP3 raames.
  Staatus: ei ole veel alanud

 

D2.1 - Iga riik allkirjastab kokku 18 kahepoolset Teadmiskolmnurga lepingut

(5 kõrgharidusasutust, 5 kutseõppeasutust, 8 väikeettevõtet) oma vastavas keeles.

WP7 -  Kommunikatsioon

Kestus: 02.24–01.27