SiT projekt tegeleb tekstiili-, rõiva-, naha- ja jalatsisektori ühiskondlike ja majanduslike väljakutsetega.

Projekti eesmärk on analüüsida tekkivaid ametikohti ja oskuste puudujääke sektori rohepöörde jaoks, töötades välja kohandatud koolitusmooduleid, mis keskenduvad rohelistele pädevustele.

See projekt ühendab hariduse ja koolituse tööturuga, tutvustades keskkonnahoidlikke põhimõtteid, jätkusuutlikkust ja ringmajanduse lähenemisviise, et edendada TCLF sektori ellujäämist, kasvu ja jätkusuutlikkust läbi oskuste täiendamise.

Sihtrühmad

Uudised ja sündmused