Infotund: Jätkusuutlikud tavad Kataloonias – Camera Italiana Barcelona
märts 20, 2024

Interneti-küsitlus

Meil on hea meel teatada SiT uuringu  käivitamisest, mille eesmärk on tuvastada ja kaardistada rohelised oskused ja pädevused, mis on olulised TCLF-sektoris loodaval kahel uuel ametikohal: biotekstiili tehnik ja ringlussevõtu juht.

Uuring keskendub nende kahe ametikoha määratlemisele ja kaardistamisele ning vajalike teadmiste, pädevuste ja oskuste kindlaksmääramisele nende tööde täitmiseks. Pädevused jagatakse kolme kategooriasse: funktsionaalsed, rohelised ja läbivad, sõltuvalt nende rollist ja olulisusest TCLF-sektori rohepöördes. Kaardistamine aitab kooskõlastada tuvastatud oskused ja pädevused olemasolevate raamistike ja standarditega, et parandada oskuste tunnustamist ja ülekantavust riikide ja sektorite vahel.

Ole osa jätkusuutlikust muutusest ja vasta küsimustikule: