Küsi infot
ja telli
uudiskiri

 


    Kinnitan, et olen lugenud privaatsuspoliitikat, mis on esitatud vastavalt Euroopa Liidu üldise andmekaitsemääruse (määrus (EL) 2016/679) artiklile 13, ja annan kaubanduskojale loa töödelda minu isikuandmeid selles sätestatud eesmärkidel.
    Nõusolek teabe saamiseks
    Olles teavitatud võimalusest antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõustun, et kaubanduskoda töötleb minu andmeid teabe ja reklaamsõnumite edastamiseks minu poolt näidatud aadressidele, mis puudutavad kaubanduskoja, teiste koja süsteemi kuuluvate asutuste ja/või teiste avalik-õiguslike asutuste tegevusi, teenuseid, üritusi ja algatusi, nagu on märgitud privaatsuspoliitikas. Vajalik valik jätkamiseks