Vyžiadajte si informácie
a prihláste sa na odber noviniek newslettra

 


    Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov poskytnutými podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679) a povoľujem obchodnej komore spracúvať moje osobné údaje na účely v nich uvedené.
    Súhlas so zasielaním oznámení
    Informovaný o možnosti kedykoľvek odvolať udelený súhlas súhlasím so spracovaním mojich údajov obchodnou komorou na účely zasielania informačných a propagačných oznámení týkajúcich sa činností, služieb, podujatí a iniciatív propagovaných obchodnou komorou, inými orgánmi systému komory a/alebo inými verejnými orgánmi, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Nevyhnutná voľba na pokračovanie