Prebiehajúce
aktivity

 

WP2 - Analýza štruktúry odbornej prípravy

M1-M9 / 02.24/11.24

Partnerstvo teraz spolupracuje na WP2

Medzi hlavné ciele tohto pracovného balíka patria:

 1. Vytvorenie „vedomostných trojuholníkov“ v každej zapojenej krajine
  Ide o podporu výskumu a budovania kapacít v sektore TCLF s cieľom prispôsobiť ustanovenia o zručnostiach vyvíjajúcim sa potrebám odbornej prípravy a uprednostniť priebežnú aktualizáciu zručností podľa požiadaviek trhu práce na ekologickú transformáciu sektora TCLF.
  Stav: prebieha - každá krajina podpísala celkovo 18 bilaterálnych dohôd o znalostnom trojuholníku
 2. Analýza nedostatkov v oblasti zručností a potrieb odbornej prípravy
  Ide o identifikáciu chýbajúcich zručností a potrieb odbornej prípravy odborníkov pracujúcich v sektore TCLF na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom prejsť k jeho ekologickej transformácii.
  Stav: má sa začať
  Koniec mája/začiatok júna - na terénnom prieskume sa zúčastní 12 organizácií za jednotlivých partnerov, odpovede sa budú zbierať prostredníctvom interaktívneho formulára a priamych rozhovorov.
 3. Mapovanie identifikovaných zručností
  Ide o mapovanie identifikovaných zručností podľa EQF, NQF a systému ESCO v sektore TCLF.
  Stav: zatiaľ sa nezačalo
 4. Opis a mapovanie aspoň 2 vznikajúcich profesií
  Ide o opis a mapovanie aspoň 2 vznikajúcich profesií pre ekologickú transformáciu sektora TCLF.
  Stav: zatiaľ sa nezačalo
 5. Definovanie nového referenčného rámca pre ekologické zručnosti
  Ide o vymedzenie nového referenčného rámca pre zelené zručnosti v sektore TCLF.
 6. Identifikácia štruktúry odbornej prípravy SiT
  Ide o identifikáciu štruktúry odbornej prípravy SiT, ktorá bude vstupom pre vývoj 2 učebných osnov odbornej prípravy v rámci WP3.
  Stav: zatiaľ sa nezačalo

D2.1 - Každá krajina podpíše celkovo 18 bilaterálnych dohôd o znalostnom trojuholníku

(5 vysokých škôl, 5 odborného vzdelávania a prípravy, 8 malých a stredných podnikov) vo svojich jazykoch.

WP7 - Šírenie informácií

M1-M36 / 02.24/01.27

Social media