Projekt SiT rieši spoločenské a hospodárske výzvy v sektore textilu, odevov, kože a obuvi (TCLF).

Jeho cieľom je analyzovať vznikajúce profesie a nedostatky v zručnostiach pre ekologickú transformáciu sektora prostredníctvom vývoja prispôsobených vzdelávacích modulov zameraných na ekologické kompetencie.

Tento projekt prepája vzdelávanie a odbornú prípravu s trhom práce, zavádza zelené princípy, udržateľnosť a prístupy obehového hospodárstva s cieľom posilniť prežitie, rast a udržateľnosť sektora TCLF prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie.

Cieľové skupiny

Novinky a podujatia