ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a COOKIE
pre návštevníkov webovej stránky www.sitproject.eu

Vážený návštevník, prostredníctvom tejto stránky Vám Padovská obchodná, priemyselná, remeselnícka a poľnohospodárska komora (ďalej len „Padovská komora“) chce poskytnúť všetky informácie, ktoré vyžaduje čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 (známeho aj ako GDPR alebo všeobecné nariadenie o ochrane údajov), týkajúce sa spracúvania osobných údajov návštevníkov tejto webovej stránky, realizovanej v rámci projektu „SiT: Udržateľnosť v TCLF“, financovaného z európskeho programu Erasmus+ /Aliancie pre inovácie.

 1. Kontrolór údajov a DPO

Správcom údajov je Obchodná komora Padova so sídlom na Piazza Insurrezione 1/A, Padova – PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

V záujme lepšej ochrany návštevníkov správca údajov vymenoval vlastného DPO (úradníka pre ochranu údajov), ktorého možno kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: dpo@pd.legalmail.camcom.it

 1. Účely a právne základy spracovania

Osobné údaje zhromaždené pri prehliadaní webovej stránky sa spracúvajú v rámci plnenia úloh verejného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR), ktoré sú pridelené správcovi údajov v rámci projektu SIT, na tieto účely:

1) správne technické fungovanie stránky vrátane kontrol zameraných na predchádzanie podvodným činnostiam;

2) správa žiadostí o informácie prijatých vyplnením osobitného formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailových adries na nej uverejnených.

Iba s vaším výslovným súhlasom (a na jeho základe) bude Padovská komora aktivovať službu zasielania noviniek, ktorá bude poskytovať informácie o aktivitách realizovaných projektovým partnerstvom SiT. Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: progetti@pd.camcom.it.

 1. Navigačné údaje na webe

IT systémy a softvérové postupy používané na bežnú prevádzku tejto webovej stránky zhromažďujú určité osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov.

Táto kategória údajov zahŕňa adresy IP alebo názvy domén počítačov a terminálov používaných používateľmi, adresy v URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu použitú na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chybová atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia používateľa.

4.Oprávnené osoby, DPO a príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracúvajú zamestnanci Obchodnej komory Padova, ktorí boli vopred oprávnení na ich spracovanie a špeciálne vyškolení.

Tie isté údaje môžu spracúvať externé subjekty, ktoré Padovská komora oficiálne vymenovala za spracovateľov údajov, vrátane:

-spoločnosti poskytujúce služby údržby webových stránok a IT systémov;

-spoločnosti poskytujúce telematické komunikačné služby a najmä e-maily.

Údaje sa môžu oznamovať aj partnerom projektu SiT, ktorí budú vystupovať ako samostatní správcovia údajov.

 1. Doba uchovávania údajov

Pokiaľ ide o údaje o webovej navigácii zozbierané pre bod 2, č. 1, tieto údaje sa uchovávajú len počas relácie používania webovej stránky.

Pokiaľ ide o údaje spracúvané na účel uvedený v bode 2, č. 2, osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov po skončení projektu SiT.

V prípade odberu informačného bulletinu budú vaše kontaktné údaje uchovávané 5 rokov od ukončenia projektu SiT alebo kým kedykoľvek nepožiadate o zrušenie svojich údajov.

 1. Poskytovanie údajov a dôsledky neposkytnutia údajov

Pre bod 2, číslo. 1 je poskytnutie údajov nevyhnutné a nie dobrovoľné.

V prípade bodu 2, č. 2, je potrebné poskytnúť údaje týkajúce sa polí označených hviezdičkou (*), zatiaľ čo v prípade všetkých ostatných polí je to nepovinné. Neposkytnutie nepovinných údajov môže mať za následok menej presnú a nepriamočiaru odpoveď.

Na prihlásenie sa k odberu informačného bulletinu je potrebné poskytnúť údaje na prihlásenie sa k odberu informačného bulletinu (nepovinné, kedykoľvek odvolateľné). Neposkytnutie údajov požadovaných počas registrácie – alebo nesúhlas s ich spracovaním – bráni samotnej registrácii.

 1. Vaše PRÁVA

Nariadenie (EÚ) 2016/679 vám ako dotknutej osobe priznáva rôzne práva, ktoré môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo úradníka pre ochranu údajov (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1 tohto oznámenia).

Medzi predpokladané práva, ktoré možno uplatniť:

 • právo vedieť, či Obchodná komora Padova spracúva osobné údaje, a ak áno, právo na prístup k spracúvaným údajom a všetkým súvisiacim informáciám
 • právo na opravu nepresných osobných údajov a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov/opravu údajov
 • právo na zrušenie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo namietať proti spracovaniu;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase, ktoré sa uskutočnilo pred jeho odvolaním.

V každom prípade máte tiež právo podať formálnu sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa postupov, ktoré nájdete na tomto odkaze: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo.

Ďalšie informácie o svojich právach môžete získať priamo od prevádzkovateľa alebo DPO alebo na oficiálnych stránkach dozorného orgánu https://www.garanteprivacy.it/home/diritti a https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

 

COOKIES

Súbory cookie sú malé textové reťazce odoslané do vášho prehliadača navštívenou webovou stránkou. Pomáhajú webovej lokalite zapamätať si informácie o vašej návšteve, čo môže uľahčiť jej opätovnú návštevu a urobiť ju pre vás užitočnejšou.

Táto webová stránka používa iba „technické“ súbory cookie, ktoré neumožňujú získavanie identifikačných údajov používateľa, ako je lepšie popísané nižšie:

– súbory cookie relácie: používajú sa na zabezpečenie bežnej navigácie a používania stránky; ich použitie je prísne obmedzené na prenos identifikátorov relácie (pozostávajúcich z náhodných čísel vygenerovaných serverom), ktoré sú potrebné na umožnenie bezpečného a efektívneho preskúmania webovej stránky;

– funkčné súbory cookie: používajú sa na to, aby používateľovi umožnili navigáciu na stránke podľa súboru vybraných kritérií (napríklad vybraného jazyka) s cieľom zlepšiť služby.

Súbory cookie je však možné deaktivovať alebo vymazať individuálne v hlavných prehliadačoch:

Google Chrome

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Ak chcete získať informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Microsoft Edge

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

Ak chcete získať informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Per le istruzioni su come disabilitare i cookie fare clic sul seguente link:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Ak chcete získať informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Opera

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť alebo povoliť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari pre MacOS

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť alebo povoliť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Vážený návštevník, prostredníctvom tejto stránky Vám Padovská obchodná, priemyselná, remeselnícka a poľnohospodárska komora (ďalej len „Padovská komora“) chce poskytnúť všetky informácie, ktoré vyžaduje čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 (známeho aj ako GDPR alebo všeobecné nariadenie o ochrane údajov), týkajúce sa spracúvania osobných údajov návštevníkov tejto webovej stránky, realizovanej v rámci projektu „SiT: Udržateľnosť v TCLF“, financovaného z európskeho programu Erasmus+ /Aliancie pre inovácie.

 1. Kontrolór údajov a DPO

Správcom údajov je Obchodná komora Padova so sídlom na Piazza Insurrezione 1/A, Padova – PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

V záujme lepšej ochrany návštevníkov správca údajov vymenoval vlastného DPO (úradníka pre ochranu údajov), ktorého možno kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: dpo@pd.legalmail.camcom.it

 1. Účely a právne základy spracovania

Osobné údaje zhromaždené pri prehliadaní webovej stránky sa spracúvajú v rámci plnenia úloh verejného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR), ktoré sú pridelené správcovi údajov v rámci projektu SIT, na tieto účely:

1) správne technické fungovanie stránky vrátane kontrol zameraných na predchádzanie podvodným činnostiam;

2) správa žiadostí o informácie prijatých vyplnením osobitného formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailových adries na nej uverejnených.

Iba s vaším výslovným súhlasom (a na jeho základe) bude Padovská komora aktivovať službu zasielania noviniek, ktorá bude poskytovať informácie o aktivitách realizovaných projektovým partnerstvom SiT. Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: progetti@pd.camcom.it.

 1. Navigačné údaje na webe

IT systémy a softvérové postupy používané na bežnú prevádzku tejto webovej stránky zhromažďujú určité osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov.

Táto kategória údajov zahŕňa adresy IP alebo názvy domén počítačov a terminálov používaných používateľmi, adresy v URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu použitú na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chybová atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia používateľa.

4.Oprávnené osoby, DPO a príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracúvajú zamestnanci Obchodnej komory Padova, ktorí boli vopred oprávnení na ich spracovanie a špeciálne vyškolení.

Tie isté údaje môžu spracúvať externé subjekty, ktoré Padovská komora oficiálne vymenovala za spracovateľov údajov, vrátane:

-spoločnosti poskytujúce služby údržby webových stránok a IT systémov;

-spoločnosti poskytujúce telematické komunikačné služby a najmä e-maily.

Údaje sa môžu oznamovať aj partnerom projektu SiT, ktorí budú vystupovať ako samostatní správcovia údajov.

 1. Doba uchovávania údajov

Pokiaľ ide o údaje o webovej navigácii zozbierané pre bod 2, č. 1, tieto údaje sa uchovávajú len počas relácie používania webovej stránky.

Pokiaľ ide o údaje spracúvané na účel uvedený v bode 2, č. 2, osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov po skončení projektu SiT.

V prípade odberu informačného bulletinu budú vaše kontaktné údaje uchovávané 5 rokov od ukončenia projektu SiT alebo kým kedykoľvek nepožiadate o zrušenie svojich údajov.

 1. Poskytovanie údajov a dôsledky neposkytnutia údajov

Pre bod 2, číslo. 1 je poskytnutie údajov nevyhnutné a nie dobrovoľné.

V prípade bodu 2, č. 2, je potrebné poskytnúť údaje týkajúce sa polí označených hviezdičkou (*), zatiaľ čo v prípade všetkých ostatných polí je to nepovinné. Neposkytnutie nepovinných údajov môže mať za následok menej presnú a nepriamočiaru odpoveď.

Na prihlásenie sa k odberu informačného bulletinu je potrebné poskytnúť údaje na prihlásenie sa k odberu informačného bulletinu (nepovinné, kedykoľvek odvolateľné). Neposkytnutie údajov požadovaných počas registrácie – alebo nesúhlas s ich spracovaním – bráni samotnej registrácii.

 1. Vaše PRÁVA

Nariadenie (EÚ) 2016/679 vám ako dotknutej osobe priznáva rôzne práva, ktoré môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo úradníka pre ochranu údajov (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1 tohto oznámenia).

Medzi predpokladané práva, ktoré možno uplatniť:

 • právo vedieť, či Obchodná komora Padova spracúva osobné údaje, a ak áno, právo na prístup k spracúvaným údajom a všetkým súvisiacim informáciám
 • právo na opravu nepresných osobných údajov a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov/opravu údajov
 • právo na zrušenie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo namietať proti spracovaniu;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase, ktoré sa uskutočnilo pred jeho odvolaním.

V každom prípade máte tiež právo podať formálnu sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa postupov, ktoré nájdete na tomto odkaze: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo.

Ďalšie informácie o svojich právach môžete získať priamo od prevádzkovateľa alebo DPO alebo na oficiálnych stránkach dozorného orgánu https://www.garanteprivacy.it/home/diritti a https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

 

COOKIES

Súbory cookie sú malé textové reťazce odoslané do vášho prehliadača navštívenou webovou stránkou. Pomáhajú webovej lokalite zapamätať si informácie o vašej návšteve, čo môže uľahčiť jej opätovnú návštevu a urobiť ju pre vás užitočnejšou.

Táto webová stránka používa iba „technické“ súbory cookie, ktoré neumožňujú získavanie identifikačných údajov používateľa, ako je lepšie popísané nižšie:

– súbory cookie relácie: používajú sa na zabezpečenie bežnej navigácie a používania stránky; ich použitie je prísne obmedzené na prenos identifikátorov relácie (pozostávajúcich z náhodných čísel vygenerovaných serverom), ktoré sú potrebné na umožnenie bezpečného a efektívneho preskúmania webovej stránky;

– funkčné súbory cookie: používajú sa na to, aby používateľovi umožnili navigáciu na stránke podľa súboru vybraných kritérií (napríklad vybraného jazyka) s cieľom zlepšiť služby.

Súbory cookie je však možné deaktivovať alebo vymazať individuálne v hlavných prehliadačoch:

Google Chrome

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Ak chcete získať informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Microsoft Edge

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

Ak chcete získať informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Per le istruzioni su come disabilitare i cookie fare clic sul seguente link:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Ak chcete získať informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Opera

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť alebo povoliť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari pre MacOS

Ak chcete získať informácie o tom, ako odstrániť alebo povoliť súbory cookie, kliknite na nasledujúce prepojenie:

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac