Informatívny rozhovor Udržateľné postupy v Katalánsku – Camera Italiana Barcelona
20 marca, 2024

Online prieskum

S potešením oznamujeme spustenie nášho SiT výskumu v teréne zameraného na identifikáciu a zmapovanie ekologických zručností a kompetencií nevyhnutných pre dve nové povolania v rámci odvetvia TCLF (textil, odevy, koža a obuv).

Cieľom výskumu je identifikovať a zmapovať ekologické zručnosti a kompetencie potrebné pre dve vznikajúce povolania v odvetví (TCLF): Biotextilný technik a Manažér recyklácie.

Výskum sa zameriava na definovanie a zmapovanie týchto dvoch povolaní a identifikáciu vedomostí, schopností a zručností potrebných na vykonávanie týchto povolaní.  Kompetencie budú rozdelené do troch kategórií: funkčné, zelené a prierezové, v závislosti od ich úlohy a významu v ekologickej transformácii TCLF sektora. Toto mapovanie pomôže zosúladiť identifikované zručnosti a kompetencie s existujúcimi rámcami a normami pre lepšie uznávanie a prenosnosť zručností medzi krajinami a sektormi.

Staňte sa súčasťou udržateľnej zmeny a vyjadrite svoj názor prostredníctvom tohto výskumného dotazníka: