ODRŽIVOST U TCLF-u
Tekstil, Odjeća,
Sektori kože i obuće

Jačanje modne i tekstilne industrije za održiviju budućnost

Europski tekstilni sektor, iako je ekonomski značajan i stvara veliki promet, ima i znatan utjecaj na okoliš, uzrokujući negativne učinke na okoliš i klimatske promjene u EU-u, budući da je veliki izvor onečišćenja.

Napori za prijelaz na održivost bili su spori, ali je EU Komisija u ožujku 2022. objavila svoju strategiju EU-a za održivi i kružni tekstil koji ima za cilj učiniti tekstil izdržljivijim i reciklirajućim do 2030., promičući kružne poslovne modele. Ključ za to je produljenje vijeka trajanja proizvoda kroz inovativni dizajn.

Opći cilj

Projekt SiT ima za cilj poticati inovacije u obrazovanju, obučavanju u visokom i strukovnom obrazovanju i TCLF sektoru, naglašavajući potencijal zelene tranzicije i rješavajući nedostatke u vještinama tako što će 

A
analizirati nova zanimanja i nedostatke u vještinama za zelenu transformaciju TCLF sektora
B
razviti specifične module obuke za zelene kompetencije
C
uključiti mala i srednja poduzeća TCLF-a i sektorske organizacije u razvoj vještina pristupom odozdo prema gore

SiT potiče inovacije nastojeći

A
premostiti jaz između obrazovanja/osposobljavanja i tržišta rada
B
analizirati nova zanimanja i vještine u TCLF sektoru
C
razviti "zeleni" način razmišljanja kod studenata/učenika i TCLF stručnjaka

Uvođenjem zelenih načela, pristupa održivosti i kružnom gospodarstvu, SiT nastoji unaprijediti vještine među vlasnicima i osobljem TCLF-a, pridonoseći opstanku, rastu i održivosti sektora.

Specifični ciljevi

 • SO1 - Identificirati strukturu obučavanja temeljenu na kompetencijama za zelenu tranziciju TCLF sektora

 • SO2: Razviti inovativne i multidisciplinarne nastavne planove i programe, temeljene na centrima za učenje, aktivno učenje

 • SO3: Promicati stjecanje funkcionalnog, transverzalnog i zelenog znanja, kompetencija i vještina za dionike;

  • SO4: Promicati razmjenu znanja između visokog obrazovanja/istraživačkih instituta i strukovnog obrazovanja i poslovnog sektora

  • SO5: Promicati razvoj ekosustava za zelenu transformaciju za mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća putem interaktivne platforme i lokalnih središta, olakšavajući umrežavanje među potencijalnim dionicima za razvoj TCLF sektora.

   Projektne aktivnosti

   Projekt se sastoji od 6 faza

   • Faza 1

    usredotočuje se na stvaranje lokalnih/nacionalnih trokuta znanja (KT) i provođenje analize potreba za obukom kako bi se identificirala i mapirala dva nova zanimanja u tekstilnom sektoru. Projekt će uključivati ​​anketiranje i intervjuiranje različitih dionika, uključujući poduzetnike i stručnjake iz tekstilnih malih i srednjih poduzeća. Analiza će se koristiti za identifikaciju i mapiranje 2 nova zanimanja u nastajanju (tehničar za biotekstil i voditelj recikliranja) kako bi se potaknula zelena transformacija sektora
   • Faza 2

    sastoji se od razvoja programa obučavanja, materijala i metodologija koje će osmisliti partneri uz doprinose dionika
   • Faza 3

    sastoji se od razvoja i ažuriranja MOOC platforme namijenjene studentima visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, koja će biti otvorena i za stručnjake
   • Faza 4

    sastoji se od pilot akcije obučavanja, tijekom koje će se novorazvijeni kurikulum testirati i provoditi na 3 različita načina:
    • Otvorena i online obuka;
    • Mješovita obuka, uključujući obuku licem u lice i učenje temeljeno na projektima (razvoj zelenih rješenja za tekstilni sektor i međunarodni kamp za obuku)
    • Učenje temeljeno na radu
   • Faza 5

    usredotočuje se na stvaranje lokalnih ekosustava i središta za promicanje integracije zelenih načela u lokalna gospodarstva. Prva aktivnost je izrada i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju za razvoj kroz zelenu transformaciju TCLF sektora u svakoj zemlji. Fokusne grupe bit će organizirane kako bi dionike usmjerile u razumijevanju i analizi aktivnosti projekta. Izradit će se interaktivna platforma koja će podržati stvaranje lokalnih mreža s više aktera, razmijeniti dobre prakse i podržati proces pokretanja zelenih tekstilnih poduzeća
   • Faza 6

    Kombinacija komunikacijskih i diseminacijskih aktivnosti podupire cjelokupnu provedbu SiT-a.

   Ciljane skupine

   Utjecaj projekta

   Lokalna razina
   projekt podupire zelenu tranziciju TCLF sektora i znanje o putu za poticanje zelenih praksi u projektnim zemljama, poboljšavajući kapacitet sektora da odgovori na izazove ubrzane pandemijom COVID-19, digitalnom revolucijom, klimatskim promjenama i uključivanjem prema ciljevima Agende 2030. Poboljšat će usluge podrške kroz stvaranje lokalnih zelenih TCLF ekosustava i lokalnih laboratorija za stvaranje i poticanje zelenih i održivih oblika poduzetništva. Također će podržati suradnju između svih komponenti "trokuta znanja", gdje će poslovni predstavnici i mala i srednja poduzeća dati podatke za istraživanje o nedostatku vještina, a istovremeno će istraživanje predstavnicima TCLF-a i malim i srednjim poduzećima pružiti doprinose za poticanje održivih lokalnih gospodarstava . Pružatelji usluga visokog obrazovanja i osposobljavanja radit će i zajednički stvarati kako bi poduzećima pružili vještine potrebne za poticanje rasta lokalnog gospodarstva prema održivim načelima.
   Nacionalna razina
   Ishodi SiT-a poboljšat će učinkovitost postojećih praksi visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja te ponuditi i proširiti njihove ciljne skupine. SiT će kroz stvaranje procesa izgradnje kapaciteta doprinijeti aktivnom pružanju inputa izazovima koji su postojali prije, ali su pogoršani pandemijom, poboljšavajući prikladno okruženje za poticanje sinergije i umrežavanja i stvarajući most između obrazovanja, istraživanja i poslovanja kako bi se ubrzalo, podržalo i potaknulo zelenu tranziciju tekstilnog sektora. Putem aktivnosti upotrebe i zagovaranja težimo uključivanju SiT metodologija i alata u regionalne i nacionalne kataloge obrazovne ponude, te usluga podrške kroz platformu otvorenih usluga, potičući poboljšanu specijalizaciju, usavršavanje i ponovno osposobljavanje ljudi koji rade u tekstilnom sektoru za poboljšanje zelene tranzicije.
   Europska razina
   SiT će mapirati nedostajuće profesionalne kompetencije profila u nastajanju prema zelenoj tranziciji TCLF sektora i poduzetničkih vještina za njegovo jačanje. SiT će također utjecati na budući razvoj sektora na razini EU i također će imati za cilj uspostavljanje održivih struktura suradnje koje mogu nastaviti ​​nakon završetka projekta. SiT bi trebao utjecati na poboljšanje sektora, zahvaljujući razvoju jedinica modularnih ishoda učenja, što povećava njegovu prilagodljivost u smislu prenosivosti na druge sektore i zemlje i integracije u nastavne planove i programe posvećene TCLF sektoru i, općenito, u sustavi strukovnog i visokog obrazovanja širom EU.