Проектът SiT включва
15 партньора
от 8 страни от Европейския съюз (ЕС)

Проектът SiT включва 15 партньори от 8 страни от ЕС. Консорциумът обединява доставчици на професионално образование и обучение, висши учебни заведения и изследователски институти, както и представители на бизнеса. Целта е да се създаде мост между образованието и пазара на труда, като се насърчава сътрудничеството и обменът на знания между различните участници.

Координатор

Италианската търговска камара в Германия

Създадена през 1911 г. като сдружение с нестопанска цел по германското законодателство, ITKAM е двустранна асоциация на предприемачи и професионалисти, призната от италианското правителство. ITKAM работи на италианския и германския пазар с цел насърчаване и укрепване на икономическите отношения и сътрудничеството между компаниите в двете страни. Асоциацията разполага с три оперативни офиса (във Франкфурт, Берлин и Лайпциг), няколко представителства в Италия и бюро във Виена (ITKAM Austrian Desk).

Лица за контакт: Sonia Barani, Cecilia Andreotti

За контакт: sbarani@itkam.org, candreotti@itkam.org

Партньори

Мрежа за моден текстил, интериорен дизайн и аксесоари (VDMB)

Основана през 1985 г., тя е най-силната и най-голяма търговска асоциация за дизайнери на модни текстилни интериорни аксесоари в Германия. Многобройните дейности на асоциацията са насочени към утвърждаване на дизайнерските услуги, устойчивостта в модния и текстилния сектор, както и екологичното и зелено образование в училищата. Тя повишава информираността сред компаниите и политиците и предоставя компетентна информация и целенасочени съвети в съответствие с професионалната си мисия за своите дизайнери.

VDMD използва менторски модули и Лабораторна Академия за обучение на ученици и студенти по всички аспекти на устойчивостта.

 

Италианска търговска камара в Барселона

Испанската асоциация с нестопанска цел обединява промишлени и търговски предприятия, професионалисти и търговци, които желаят активно да развиват икономическите отношения в Европа, особено между Италия и Испания. С повече от 100 години дейност, Италианската търговска камара в Барселона е официално призната от италианското правителство като стратегически участник в подкрепа на двустранното сътрудничество и подпомагане на предприемачите в тяхното сдружаване.

Институт за европейско сертифициране на персонала (ICEP)

Създадена през 2009 г. като акредитационна организация, ICEP е сертифициращ и квалификационен орган, който в момента е лидер в сектора на сертифицирането за валидиране на дигитални компетенции. Мисията на ICEP е да сертифицира проверими формални и неформални компетенции на професионалисти и физически лица чрез набор от стандартизирани изисквания, процедури и мерки за осигуряване на качеството, в съответствие с международните стандарти.

 

Асоциацията на центровете за професионално обучение FPEmpresa (Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa) 

Асоциация с нестопанска цел, която обединява повече от 630 държавни, частни и субсидирани центрове за професионално обучение от цяла Испания. От 2012 г. насам асоциацията работи с цел популяризиране и насърчаване на професионалното обучение чрез обмяна на опит и добри практики между центровете, от които се  състои сдружението.

Търговско-Промишлена Камара Пловдив

Водеща организация за подкрепа на бизнеса в Пловдивска област на България от 1990 г. Тя представлява компании от всякакъв мащаб, идващи от различни икономически сектори и предоставя различни бизнес услуги.

Камарата е надежден партньор в множество проекти за международно сътрудничество и активно си сътрудничи с регионалните заинтересовани страни в полза на бизнеса и обществото. Нейната мисия е да насърчава предприемачеството в област Пловдив, оформяйки местната индустриална екосистема.

 

OECON Груп

Основана през 2003 г., европейска консултантска фирма за управление и водещ съветник по бизнес стратегия и социално предприемачество, с център за обучение на възрастни в Солун, Гърция. Фокусирайки се върху подкрепата на устойчивото развитие на икономиката, фирмата помага и насочва хората и организациите в техния път на обучение през целия живот.

The AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA

Основана през 1989 г., тя е най-големият доставчик на професионално образование и обучение (ПОО) в Гърция и един от седемте най-големи в Европа. С дейност в 9 града, организацията обхваща почти 60% от сектора на ПОО в Гърция, предлагайки следсредно образование (нива 3-5 по Европейската квалификационна рамка) в 112 специалности и 14 сектора. С около 18 000 студенти годишно и повече от 380 лаборатории, разпределени на 37 500 м², AKMI насърчава сътрудничеството, решаването на проблеми и приобщаването сред студентите. AKMI поставя силен акцент върху социалното приобщаване и равенството между половете, като цели да превърне младите хора в продуктивни, отворени граждани. През 2022 г. AKMI бе наградена като "Най-иновативен доставчик на ПОО в Европа" от EVSW.

ПИРИН-ТЕКС

Компанията, създадена през 1993 г. , е основен производител на облекла за изявени европейски модни марки. Нейните бизнес модели са CM, CMT, FOB и собствена марка "Rollmann". Фирмата произвежда якета, панталони, блузи, ризи, палта, рокли, блузони, аксесоари. Предлага допълнителни услуги на своите клиенти, като развойна дейност, CAD/CAM, апретура,  логистика, спедиция. Нейната цел е непрекъснато да развива производството си и да бъде в крак с най-новите тенденции на международните пазари, като същевременно се стреми да намали екологичния отпечатък от дейността си.

 

Loov Eesti/ Творческа Естония

Организацията е клъстер и център за развитие на креативните индустрии, който насърчава творческите индустрии и творческия бизнес в Естония, с мисия да представи естонското творчество пред света.
За постигането на тази цел се създават възможно най-много възможности и канали за формиране на мрежи за сътрудничество, обмен на опит и информация.

 

Естонската академия на изкуствата

Създадена през 1914 г., тя е единственият държавен университет в Естония, който предоставя висше образование в областта на изобразителните изкуства, дизайна, архитектурата, медиите, визуалните изследвания, историята на изкуството и опазването на околната среда. В допълнение към активната учебна и изследователска дейност Естонската академия на изкуствата предлага и възможности за учене през целия живот чрез Отворената академия. EKA принадлежи към ТОП 200 на университетите по изкуство и дизайн в класацията на QS World Top University Ranking 2022.

Университет за приложни науки в Шибеник

Създаден е за първи път през 2006 г. и обучава млади студенти в областта на социалните, техническите и биомедицинските науки, като предлага бакалавърски и магистърски програми за професионално обучение: Туристически мениджмънт, Административно право, Медицинска сестра, Транспорт и транспортни науки, Бизнес информатика, Информатика. Целта на учебното заведение е да предоставя програми с високо качество, които да дадат възможност на отговорни млади специалисти да се превърнат в носители на бъдещото развитие за местната, националната и международната общност, още повече че е единственото висше учебно заведение в страната.

Ирекооп Венето

Irecoop Veneto e организация за обучение, създадена през 1980 г. от Confcooperative Veneto – Регионалния съюз на кооперациите в италианския регион Венето – и Федерацията на кооперативните кредитни банки за развитието на социалната икономика в региона. Нейната основна цел е да развие социалната икономика във Венето, чрез обучение, научни изследвания и разработване на иновативни инструменти. Освен това тя осигурява непрекъснато професионално обучение за професионалисти в кооперативни предприятия, основно и последващо обучение, професионална квалификация и преквалификация на персонала за търсещи работа, служители, хора в неравностойно положение, мигранти, бежанци и нововъзникващи професионални профили. Irecoop Veneto е акредитиран от регион Венето за продължаващо обучение и висше образование в областта на ПОО.

Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"

Учебното заведение вече почти 60 години, обучава професионалисти, участващи в икономическия и социалния живот в България. Училището е открито през 1965 г. и се е утвърдило като най-голямото професионално училище в района на Гоце Делчев, България. През учебната 2023/ 2024 година ще се обучават над 800 ученици в 31 паралелки по следните професии: Организатор на туристическа агентска дейност, Оперативен счетоводител, Икономист-информатика, Техник по компютърни системи, Електротехник, Дизайнер-технолог по облекло, Икономист, Автоматизиран системен техник и Архитектура и строителство. От 2018/2019 г. курсът за професионален моден дизайнер – технолог на облеклото предоставя професионални знания и умения, също чрез стажове, с разширено езиково обучение. Изучават се четири чужди езика – английски, френски, немски, руски и гръцки.

Търговска камара на Падуа 

Камарата е общественият орган, който представлява всички предприятия в провинция Падуа, Италия. Тя отговаря за развитието на териториалната икономическа система, като предлага услуги на фирмите и изпълнява проекти и дейности в сътрудничество с регионалното правителство, регионалния и националния съюз на търговските камари, основните местни и регионални организации в подкрепа на бизнеса, целящи да привлекат фирмите, местните и регионалните заинтересовани страни.