Ενημερωτική ομιλία για τις βιώσιμες πρακτικές στην Καταλονία – Camera Italiana Barcelona
20 Μαρτίου, 2024

Διαδικτυακή έρευνα

Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε την έναρξη της έρευνας πεδίου του Ευρωπαϊκού έργου SiT με στόχο τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των πράσινων δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για δύο αναδυόμενα επαγγέλματα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, ενδυμάτων, δέρματος και υποδημάτων (TCLF).

Η έρευνα αποσκοπεί στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των πράσινων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για δύο αναδυόμενα επαγγέλματα στον τομέα (TCLF): Τεχνικός βιοϋφασμάτων και Υπεύθυνος Ανακύκλωσης.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον ορισμό και τη χαρτογράφηση αυτών των δύο επαγγελμάτων και στον προσδιορισμό των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.  Οι ικανότητες θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: λειτουργικές, πράσινες και διαθεματικές, ανάλογα με το ρόλο και τη σημασία τους στην πράσινη μετάβαση του 𝗧𝗖𝗟𝗙 τομέα. Η χαρτογράφηση αυτή θα βοηθήσει στην ευθυγράμμιση των προσδιορισμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων με τα υφιστάμενα πλαίσια και πρότυπα για την καλύτερη αναγνώριση και τη μεταδοτικότητα  των δεξιοτήτων μεταξύ χωρών και τομέων.

Γίνετε μέρος της βιώσιμης αλλαγής και δώστε μας τη γνώμη σας μέσω του παρακάτω ερωτηματολογίου: