Ζητήστε πληροφορίες
και εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο

 


    Δηλώνω ότι έχω διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. ΕΕ 2016/679) και εξουσιοδοτώ το Εμπορικό Επιμελητήριο να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν.
    Συγκατάθεση για τη λήψη επικοινωνιών
    Έχοντας ενημερωθεί για τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης που έχω δώσει ανά πάσα στιγμή, συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων μου από το Εμπορικό Επιμελητήριο για τη διαβίβαση, στις διευθύνσεις που αναφέρονται, ενημερωτικών και διαφημιστικών ανακοινώσεων σχετικά με δραστηριότητες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που προωθούνται από το Εμπορικό Επιμελητήριο, από άλλους Φορείς του Επιμελητηριακού Συστήματος ή/και από άλλους Δημόσιους Φορείς, όπως αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου. Απαραίτητη επιλογή για να συνεχίσετε