Информационен разговор Устойчиви практики в Каталуния – Италианска търговска камара в Барселона
март 20, 2024

Начална среща в Лайпциг

Дата на събитието: 2024 г., 21-22 февруари

Партньорите на SIT се събраха в Лайпциг на 21-22 февруари. Срещата предостави възможност за дискусия за първата фаза на проекта и изготвяне на стратегия за предстоящите дейности.