Информационен разговор Устойчиви практики в Каталуния – Италианска търговска камара в Барселона
март 20, 2024

Онлайн анкета

С голямо удоволствие обявяваме старта на нашето проучване на терен, насочено към идентифициране и картографиране на Зелени умения и компетенции, необходими за две нови професии в сектор на Облекло, Текстил, Кожа,  Обувки.

Целта на изследването е да идентифицира и картографира зелените умения и компетенции, необходими за две нововъзникващи професии в сектора: Био-текстилен технолог и Мениджър по рециклиране.

Изследването е насочено към определяне и картографиране на тези две професии и идентифициране на знанията, компетенциите и уменията, необходими за изпълнението на тези задачи. Компетенциите ще бъдат разделени на три категории: функционални, зелени и меки умения, в зависимост от тяхната роля и значимост в зелената трансформация на сектора на Облекло, Текстил, Кожа,  Обувки. Това изследване ще помогне за привеждане на идентифицираните умения и компетенции в съответствие със съществуващите рамки и стандарти за по-добро признаване и преносимост на уменията между страните и секторите.

Бъдете част от устойчивата промяна и споделете своето мнение чрез този въпросник:

Умения на кадрите в сектор Текстил, Oблекло, Kожа и Oбувки –  за Бизнеси /МСП/

Умения на кадрите в сектор Текстил, Oблекло, Kожа и Oбувки –  за Преподаватели