Поискайте информация
и се абонирайте
към бюлетина

 


    Декларирам, че се запознах с Политиката за поверителност, предоставена съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните (Рег. ЕС 2016/679), и упълномощавам Търговската камара да обработва моите лични данни за целите, посочени в него.
    Съгласие за получаване на съобщения
    Уведомен за възможността да оттегля даденото съгласие по всяко време, се съгласявам с обработката на данните ми от Търговската камара за изпращане на посочените адреси на информационни и промоционални съобщения относно дейности, услуги, събития и инициативи, насърчавани от Търговската камара, от други органи на системата на камарата и/или от други публични органи, както е посочено в политиката за поверителност.
    Необходим избор за продължаване